Projekty

Projekt „Powrót do przeszłości – tworzymy ofertę muzeum w Szczepankowie” został zrealizowany w ramach konkursu pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” w programie „Wielkopolska Odnowy Wsi”.

Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 9350 zł.

W ramach zadania zrealizowano:

– Warsztaty z organizacji działalności muzeum w tym z ewidencjonowania obiektów muzealnych

– Opracowanie dwóch scenariuszy zajęć muzealnych w ramach warsztatów, nauka prowadzenia lekcji edukacyjnych

– Przeprowadzenie pilotażowych warsztatów rękodzielniczych

– Założenie i prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego miejscowości i muzeum

– Wydanie materiałów promujących sołectwo