Regulamin konkursów Święto Pyry

Stowarzyszenie mieszkańców wsi ,,Szczepany”
ogłasza konkursy towarzyszące wydarzeniu ,,ŚWIĘTO PYRY”

 1. Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego”
 2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę z pyry”
 3. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych

Regulamin konkursów

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi ,,Szczepany”
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

23 wrzesień 2023 r. godz. 16: 00 -świetlica wiejska w Szczepankowie

III. CEL KONKURSU

1.Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego”
– promocja tradycji wiejskich
– popularyzacja wiedzy o dawnych przedmiotach

 1. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę z pyry”
  – prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej,
  – wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne,
  – identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy
  produktu turystycznego i marki lokalnej.
 2. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych
  – rozwijanie twórczej wyobraźni i uzdolnień plastycznych,
  – wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej,
  – popularyzacja wiedzy o świecie zwierząt.

IV. ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego”
  – adresatami konkursu są osoby dzieci i młodzież od 12-18 roku życia.
 2. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę z pyry” – adresatami konkursu są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz osoby fizyczne od 18 roku życia.
 3. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych – adresatami konkursu są dzieci do 12 roku życia.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem, oraz dostarczenie prac w wyznaczonym terminie:
1.Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego”
,,Najsmaczniejszą potrawę z pyry” oraz ,,Zwierzaki – cudaki” – dostarczenie potraw / prac dziecka
w dniu 23 września 2023 r. od 10.00 do godz. 13: 00 do świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

 1. Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego”
  23 września 2023 o godz. 16:00. W świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

VI. OCENA PRAC

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora składająca się z 3 osób.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie miejsc w konkursach:

 1. Konkurs na ,,Rozpoznajemy dawne przedmioty gospodarstwa domowego” – I, II, III miejsce oraz wyróżnienie
  1. Konkurs kulinarny na ,,Najsmaczniejszą potrawę z pyry”
   – I, II, III miejsce oraz wyróżnienie
 2. Konkurs dla dzieci ,,Zwierzaki -cudaki” z płodów rolnych
  – I, II, III miejsce oraz wyróżnienie

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.