Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany” zostało zarejestrowane 21 grudnia 2010 roku. Od tego czasy prężnie działa na terenie Gminy Ostroróg zrzeszając lokalną społeczność oraz angażując dzieci. Od wielu lat stowarzyszenie angażuje się w organizację wydarzeń dla społeczności lokalnej: „Święto Pyry”, Festyny z okazji dnia dziecka oraz „Stoły Wielkanocne”

Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest także kultywowanie tradycji i świadomości o historii regionu. Dlatego też, z inicjatywy członków stowarzyszenia powstała Regionalna Izba „U Szczepanów”.

Obecne władze stowarzyszenia:

Zarząd:

– Elżbieta Drewniak – Prezes Zarządu

– Danuta Kałużna – członek zarządu

– Małgorzata Kaczmarek – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

– Katarzyna Konieczna

– Wioletta Krzemińska

– Jolanta Marchewka