Budowa strażnicy OSP w Szczepankowie, I poł. lat 60.

Leave a Reply