Ślub Stanisławy i Michała Laferskich

Ślub Stanisława Laferska i Michał Laferski Ceremoniał wojskowy
21 sierpnia 1921 roku
Stanisława Laferska córka Władysława i Marianny Mikołajewskich.
Michał Laferski powstaniec wielkopolski i chorąży 56 pp. W Krotoszynie.

Leave a Reply