Sluby

Slub Pana Tadeusza Łokinskiego z Panią Agatą...pocz.lat 50...XXwieku

Leave a Reply